Anzahl Reisebüros

Total: 2'000 Reisebüros (davon 600 IATA-Agenten)